Worsøe Gulve Aps
Skævlundvej 3

7130 Juelsminde​

Tlf: 4095 6741

​Cvr-nr: 30561600

morten@gulvmand.com

Bogholderi

Ane Jensen

Tlf.: 4091 3647​​

​EGE Contract

​Vedligeholdelsesvejledning for EGE contracttæpper

Tillykke med Deres nye ege contracttæppe

For at forlænge levetiden af Deres nye tæppe, bevare dets udseende samt sikre et sundt indeklima er korrekt og regelmæssig vedligeholdelse af tæppet nødvendig.

Vedligeholdelsesplan

Inden tæppet installeres anbefales det, at man udarbejder et vedligeholdelsesprogram således, at der er taget hensyn til de faktorer, som kræver særlig hensyntagen. Dette er faktorer som budget, personale og særligt udsatte områder. Vedligeholdelsespersonalet rådes derfor til at:

1. Indhente en detaljeret grundplan over bygning og rum

2. Identificere de områder, som er særligt udsatte for snavs:

• Indgangspartier og andre belastede områder: Dette omfatter områder på tæppet, hvor snavs, som slæbes ind udefra eller overgangen fra hårde gulvbelægningstyper, samler sig.

• Belastede områder: Områder, hvor koncentrationen af gående trafik er høj. Dette omfatter blandt andet døråbninger, trappeopgange eller områder ved vand- og kaffeautomater

• Hovedtrafikområder: Områder med den største koncentration af gående trafik.

Et komplet og effektivt vedligeholdelsesprogram bør indeholde følgende tre vedligeholdelseskategorier: forebyggende vedligeholdelse, daglig vedligeholdelse og regelmæssig rengøring af tæppet.

1. Forebyggende vedligeholdelse

For at reducere påvirkningen af snavs er der forskellige ting, man kan gøre:

• Måtter: Det er vigtigt allerede i projekteringsfasen at etablere en effektiv rengøringszone for at stoppe indslæbning af snavs og smuds. Dette vil skåne gulvbelægningen og reducere rengøringsomkostningerne.

Rengøringszone fra udendørs arealer bør starte med en skrabemåtte for i første omgang at stoppe indslæbning af grove partikler. Herefter vil en smudsmåtte tilbageholde fugt og mindre partikler. Denne bør også være placeret ved øvrige smudsbelastede områder, såsom mellem fabrik og kontor, mellem køkken og restaurant samt ved og i elevatorer.

Den mest effektive rengøringszone bør have en længde på mindst 5 meter. Støvsug rengøringszonerne dagligt med roterende børstemundstykke og sørg for at disse rengøres med jævne mellemrum for, at opretholde maksimal opsugning af fugt og snavs.

• Valg af farver: Man bør vælge farver, som er egnede til trafikerede områder, og som passer til den grad af snavs, det pågældende område udsættes for. Snavs opfattes eksempelvis mindre synligt på mellemfarver, tweed og mønstrede tæpper, hvorimod lyse farver er mere sarte. For at opretholde et

acceptabelt visuelt indtryk af tæppets udseende og rengøringsstandard må det lyse, ensfarvede tæppe følgelig rengøres hyppigere end det mørke mønstrede tæppe.

2. Daglig vedligeholdelse

• Støvsugning: Støvsugning er et af de vigtigste områder i et effektivt og økonomisk vedligeholdelsesprogram. Daglig støvsugning kan fjerne mere end 80 % af alt tørt snavs og skidt. Støvsugning af tæppet bør planlægges i forhold til den mængde snavs, som potentielt kan ophobe sig i det pågældende område.

Vi anbefaler følgende støvsugningshyppighed:

• Områder med stor trafik: daglig

• Områder med medium trafik: 2 gange om ugen

• Områder med let trafik: 1 til 2 gange om ugen

• Anbefalede støvsugere: Støvsugere monteret med roterende børstemundstykke anbefales.

Børsternes mekaniske effekt medvirker til effektivt at løsne snavs og partikler fra bunden af luven.

Anvend støvsuger med et godt og effektivt HEPA-mikrofiltersystem for at opnå en effektiv fjernelse af fint støv og for at bibeholde et godt indeklima. HEPA-filtersystemet udviklet i samarbejde med Astma- og Allergiforbundet, og systemet opfanger 99,997 % af pollen, støv, dyreskæl og andre partikler.

Doc. F140302dk - opdateret 111007 - Side 1/2 www.egecarpet.com

3. Regelmæssig rengøring af tæppet

Regelmæssig rengøring fjerner ophobet snavs, som ikke er blevet fjernet ved almindelig støvsugning og pletfjernelse. Det anbefales, at overgangsområder, indgangspartier og andre særligt belastede områder rengøres hver måned eller efter behov. egetæpper anbefaler Chem-Dry-metoden til rengøring af tæppet.

Chem-Dry®-metoden anvendes til regelmæssig rengøring. En kraftig, ph-neutral og kulsyreproducerende opløsning, som er vandholdig, påføres tæppet. Opløsningen er 60-75 grader varm. Opløsningen opløser snavs, som suges op og tørres efter med en bomuldsrondel.

Fordele:

• Særdeles effektiv rengøring opnås

• Små vandmængder anvendes

• Ingen gennemvædning af tæppets bagside

• Ingen anvendelse af kemikalier

• Snavset fjernes fra tæppeluven

• Kort tørretid (typisk 1-2 timer)

• Lille risiko for fejlbehandling

• Rengøringsmetode og midler sikrer minimal belastning af indeklimaet

• Tæppet holdes rent i en længere tid, da der ikke efterlades rester af snavstiltrækkende sæber eller kemikalier

Tørrens er en alternativ rengøringsmetode der kan anvendes hvor der ikke er muligheder for, at tæppet når at tørre inden det udsættes for gangbelastning efter rengøringen.

4. Efter rengøring

Undersøg om der er pletter eller resterende snavs, som ikke blev fjernet under rengøringen. I så fald skal disse behandles. Efter endt rengøring anbefales det, at man ikke går på tæppet, inden det er helt tørt. Ligeledes bør tæppet også være tørt, inden møbler sættes på plads, da stoleben og lignende risikerer at smitte af på det våde tæppe.

5. Imprægnering

Deres ege contracttæppe er fra fabrikken imprægneret mod smuds og pletter. Imprægneringen er varmefikseret fast på tæppets fibre, hvilket sikrer stor modstandsdygtighed over for slitage og rengøring. lmprægneringen vil dog med tiden slides eller renses bort. Ved efterfølgende rengøring bør imprægneringen gentages.

Gå ikke på tæppet før det er helt tørt efter rengøring og imprægnering - ellers øges risikoen for tilsmudsning.

Advarsel! Imprægnér ikke et ege contracttæppe med antistatmidler.

Et ege contracttæppe indeholder ledende fibre som gør tæppet permanent antistatisk. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage imprægnering med antistatmidler. Sådanne antistatmidler kan derimod være direkte skadelige, idet de kan være smudstiltrækkende i ukontrollerede påføringsmængder.

6. Pletfjernelse

Pletter, som opstår ved spild, kan udbedres, hvis der handles omgående. Så snart spildet sker, bør den spildte væske suges op med en ren, hvid klud. Denne behandling forsættes, indtil den spildte væske er helt absorberet.

Til rengøring af pletter anbefaler egetæpper professionelle rengøringssystemer, som eksempelvis ege pletfjerner eller Chem-Dry pletfjerner. Følg de angivne instruktioner og tag de nødvendige forholdsregler, hvis andre rengøringsmidler anvendes.

Lette opsugningsmaskiner kan anvendes, når en mere effektiv behandling er nødvendig. Disse såkaldte mobile ekstraktionsmaskiner er anvendelige til efterskylning og opsugning af spildte væsker. Det er vigtigt at overholde producentens vejledning, således gældende garantier ikke overtrædes.

VIGTIGT!

Første gang et nyt rengøringsmiddel eller en pletfjerner anvendes på tæppet, er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt midlet er skadeligt for tæppet. Skader kan opstå som følge af afsmitning, misfarvning, blegning eller opløsning. Det anbefales derfor at afprøve både rengøringsmiddel og pletfjerner på et område på størrelse med et frimærke. Det kan eksempelvis være i et hjørne, under en radiator eller lignende. Prøven udføres i de foreskrevne doseringer og virketider.

Vi er medlem af:​